Xin chào,

Chúc mừng bạn đã đến gần hơn với mục tiêu của mình. Đây là giờ phút nhìn lại để tổng kết chặng đường bạn đã đi qua, và cùng nhau thiết lập mục tiêu cho hành trình sắp tới nhé.

Bạn hãy dành chút thời gian để giúp OnlineTutors – tiếng Anh trực tuyến 1:1 trở nên tốt hơn bằng việc hoàn thành 11 câu hỏi ngắn trong Phiếu Khảo Sát dưới đây nhé.

Cám ơn bạn!

PHIẾU KHẢO SÁT

in search of our better selves

OnlineTutors

philingo.onlinetutors@gmail.com

%d bloggers like this: