Chào Thương, đây là trang ghi lại quá trình chinh phục tiếng Anh của bạn. Hãy thường xuyên cập nhật nó nhé. You can do it!

KẾT QUẢ LEVEL TEST CỦA BẠN

KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU CỦA BẠN đang ở mức … – …

LỚP HỌC THỬ – TRIAL CLASS

VIDEO

NHẬN XÉT KHẢ NĂNG NGHE NÓI CỦA BẠN

[INITIAL ASSESSMENT]

PRONUNCIATION
The student’s pronunciation is somewhat clear and comprehensible with few errors in the production of final and medial /s/, /c/, and ending /t/.
WORD USAGE
The student has elementary English vocabulary. She understands the questions and tried to explain her answers but can expound due to the lack of vocabulary.
GRAMMAR
The student uses simple sentence with the help of the pattern given by the teacher. She hardly constructs a complete sentence by herself.
COHERENCE AND FLUENCY
The student presents some organization, but lacks overall progression.
RECOMMENDATIONS

*Build vocabulary bank/ Learn more English terms.
*Reading Drills/ Pronunciation
*Speaking/Conversation Practices

CHÚNG TÔI GIÚP ĐƯỢC GÌ CHO BẠN?

TRONG 3 THÁNG

  • Bạn sẽ phát âm đúng các chữ cái, đồng thời đào sâu vào đọc từ vựng-cụm từ. Việc phát âm đúng giúp người nghe dễ dàng hiểu ý của bạn.
  • Tăng vốn từ vựng và tốc độ đọc hiểu thông qua kho sách tiếng Anh và bài tập ngữ pháp kèm theo. Việc đọc sách không giới hạn giúp bạn làm quen với cách sử dụng từ trong câu, đồng thời bổ sung rất nhiều từ vựng.
  • Tăng phản xạ giao tiếp tiếng Anh với việc luyện nói mỗi ngày cùng giáo viên nước ngoài. Hoàn toàn 100% thực hành nói tiếng Anh trong lớp giúp bạn lấy lại tự tin khi sử dụng tiếng Anh.

MỤC TIÊU CỦA BẠN

Làm chủ PHÁT ÂM + tăng vốn TỪ VỰNG + luyện tập PHẢN XẠ

Hãy xem chia sẻ kinh nghiệm từ những học viên TOP STUDENT để có thêm động lực học tiếng Anh

Phỏng vấn học viên Phi Yến
>> xem thêm
Phỏng vấn học viên Jaiden
>> xem thêm
Phỏng vấn học viên An Hải
>> xem thêm

ĐĂNG KÍ HỌC ĐỂ GIỎI TIẾNG ANH NGAY NHÉ!!!

BẠN MUỐN TĂNG TỐC TIẾNG ANH? XEM THỬ DU HỌC TIẾNG ANH NGẮN HẠN Ở PHILIPPINES NHÉ!

%d bloggers like this: